NEMATODLAR

M - Domates

Belirtileri: Köklerde yumru oluşumu.
Tavsiyeler: Dayanıklı çeşitler kullanın, toprağı dezenfekte edin, aşı anacı kullanın.